അഗ്നിശമന ട്രക്ക്

  • ഫോം ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ട്രക്ക്

    ഫോം ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ട്രക്ക്

    ഡോങ്‌ഫെങ് 5-6 ടൺ ഫോം ഫയർ ട്രക്ക് ഡോങ്‌ഫെംഗ് EQ1168GLJ5 ചേസിസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഷ്‌ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.വാഹനം മുഴുവനും അഗ്നിശമനസേനയുടെ പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റും ശരീരവും ചേർന്നതാണ്.3+3 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒറ്റവരി മുതൽ ഇരട്ട വരി വരെയാണ് പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ്.
  • വാട്ടർ ടാങ്ക് അഗ്നിശമന ട്രക്ക്

    വാട്ടർ ടാങ്ക് അഗ്നിശമന ട്രക്ക്

    ഞങ്ങളുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഫയർ ട്രക്ക് Dongfeng EQ1041DJ3BDC ചേസിസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.വാഹനം രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: അഗ്നിശമനസേനയുടെ പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റും ബോഡിയും.പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് യഥാർത്ഥ ഇരട്ട നിരയാണ്, കൂടാതെ 2+3 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയും.കാറിന് ആന്തരിക ടാങ്ക് ഘടനയുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക