ഇഷ്‌ടാനുസൃത കത്രിക ലിഫ്റ്റ് ടേബിൾ

  • ഇഷ്‌ടാനുസൃത കത്രിക ലിഫ്റ്റ് ടേബിൾ

    ഇഷ്‌ടാനുസൃത കത്രിക ലിഫ്റ്റ് ടേബിൾ

    ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്‌ത ആവശ്യകതകളെ ആശ്രയിച്ച്, ഞങ്ങളുടെ കത്രിക ലിഫ്റ്റ് ടേബിളിനായി ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്‌ത ഡിസൈൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത് ജോലി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. 20 ടണ്ണിൽ കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള 6*5 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വലുപ്പമുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വലുപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക