രണ്ട് റെയിലുകൾ വെർട്ടിക്കൽ കാർഗോ ലിഫ്റ്റ്

  • രണ്ട് റെയിൽ വെർട്ടിക്കൽ കാർഗോ ലിഫ്റ്റ് നല്ല വില

    രണ്ട് റെയിൽ വെർട്ടിക്കൽ കാർഗോ ലിഫ്റ്റ് നല്ല വില

    രണ്ട് റെയിലുകൾ വെർട്ടിക്കൽ കാർഗോ ലിഫ്റ്റ് ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യകതകൾക്കനുസൃതമായി ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാം, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വലുപ്പം, ശേഷി, പരമാവധി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉയരം എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിക്കാം.എന്നാൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വലുപ്പം അത്ര വലുതായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഉറപ്പിച്ച രണ്ട് പാളങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വേണമെങ്കിൽ....

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക