ഗ്ലാസ് സക്ഷൻ കപ്പ് ലിഫ്റ്റർ

  • Glass Suction Cup Lifter

    ഗ്ലാസ് സക്ഷൻ കപ്പ് ലിഫ്റ്റർ

    DXGL-HD തരം ഗ്ലാസ് സക്ഷൻ കപ്പ് ലിഫ്റ്റർ പ്രധാനമായും ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റുകളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കൈകാര്യം ചെയ്യലിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭാരം കുറഞ്ഞ ശരീരമുള്ള ഇടുങ്ങിയ ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത മോഡലുകൾക്കിടയിൽ ലോഡ് ഓപ്ഷനുകളുടെ ഒരു വലിയ ശ്രേണി ഉണ്ട്, അത് ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നിറവേറ്റുന്നു.