ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd.

വെചാറ്റ്

ഐഡി: A15192782747

ഇ-മെയിൽ

Whatsapp

+0086 15192782747

മണിക്കൂറുകൾ

7*24 മണിക്കൂർ

ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക