വാട്ടർ ടാങ്ക് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ട്രക്ക്

  • Water Tank Fire Fighting Truck

    വാട്ടർ ടാങ്ക് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ട്രക്ക്

    ഞങ്ങളുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഫയർ ട്രക്ക് ഡോങ്‌ഫെംഗ് EQ1041DJ3BDC ചേസിസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഷ്‌ക്കരിച്ചു. വാഹനം രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: അഗ്നിശമന സേനയുടെ പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റും ബോഡിയും. പാസഞ്ചർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഇരട്ട നിരയാണ്, കൂടാതെ 2 + 3 പേർക്ക് ഇരിക്കാം. കാറിന് ആന്തരിക ടാങ്ക് ഘടനയുണ്ട്.